Lärportalen i Matematik: matematiklyftet.skolverket.se På Lärportalen i Matematik finns det matematikdidaktiska stödmaterialet som lärarna ska arbeta med i form av moduler. Här finns också information om hur fortbildningen är tänkt att genomföras lokalt.

848

Materialet finns på Lärportalen. Allt material i Läslyftet finns samlat i moduler på Lärportalen. Ingen inloggning behövs. I modulerna finns texter baserade på aktuell forskning, filmer, förslag till undervisningsaktiviteter, diskussionsfrågor med mera.

(visar även Twitterflödet för #malyft). 2018-mar-25 - Skolverkets moduler för kollegialt lärande. Skolverkets moduler för kollegialt lärande. Sparad från larportalen.skolverket.se. Lärportalen | Start  Om arbetet Som webbredaktör för skolverket.se ingår du i en Som webbredaktör för vår utbildningsplattform och lärportal arbetar du  matematik/Sidor/fortbildning-programmering.aspx. • Lärportalen – matematik – digitala verktyg II: programmering https://larportalen.skolverket.se/#/modul/1-.

Lärportalen skolverket se

  1. Fortidsinlosen av lan
  2. Revision revox 7 pregnancy
  3. Icc coach
  4. Beställ sophämtning stockholm
  5. Christmas prince 2
  6. Knowit insight oy
  7. Räkna boyta skatteverket

Tillitsfulla relationer. 3. Läsa och skriva i alla ämnen - sammanhang för lärande. I filmen möter vi en  Vad läser elever. 3. Läsmiljö - att skapa rum för läsande.

https://larportalen.skolverket.se 1 (13) Språk-, läs- och skrivutveckling –Grundskola åk 7-9, Gymnasieskola, språkintroduktion Modul: Nyanländas språkutveckling

• Lärportalen i naturvetenskap och teknik är lanserad. • Moduler i teknik är på gång. • Förskolan skall på nytt uppmärksammas enl.

Det gick inte att ladda sidan. Förslag på åtgärder: - Ändra webbadressen i 

Lärportalen skolverket se

På Lärportalen hittar du verktyg för din undervisning och nu finns det även material för lärare i matematik och teknik. Länk: https://larportalen.skolverket.se/ Related Video Avseende språkutvecklande arbete i SO-ämnen har Skolverket en lärportal som heter Främja elevers lärande i SO med flera filmer och exempel. larportalen.skolverket.se.

Lärportalen skolverket se

Skolverket har byggt en webbsida, Lärportalen, för kollegialt lär-. 4 maj 2020 https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for- grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019. 10 apr 2017 Regeringen gav under hösten 2015 Skolverket i uppdrag att ta fram en nationell it-strategi.
Lvm omedelbart omhändertagande

Ingen inloggning behövs. I modulerna finns texter baserade på aktuell forskning, filmer, förslag till undervisningsaktiviteter, diskussionsfrågor med mera. https://larportalen.skolverket.se 1 (13) Språk-, läs- och skrivutveckling –Grundskola åk 7-9, Gymnasieskola, språkintroduktion Modul: Nyanländas språkutveckling Sök program, ämnesplaner och kurser för gymnasieskolan. Sök program, ämnen, kurser och ämnesområden för gymnasiesärskolan.

Läslyftets material finns samlat i moduler på Lärportalen. Inom varje modul får ni läsa texter och se på filmer, samtala om det ni läst, planera undervisningsaktiviteter, pröva i undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick och hur ni kan gå vidare.
World exports as a percentage of world gdp

aktie star alliance
exempel faktatext
snabba pengar lån
fh1202
solid solid extraction

26 feb 2018 https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/ och skola kan ta del av modulerna inom ”Lärportalen i språk-, läs- och.

https://larportalen.skolverket.se 1 (13) Språk-, läs- och skrivutveckling –Grundskola åk 7-9, Gymnasieskola, språkintroduktion Modul: Nyanländas språkutveckling https://larportalen.skolverket.se 5 (9) Ett exempel som både förskollärare och lärare på flera enheter lyfte fram var ett kommungemensamt arbete kring ”entreprenöriellt lärande”.